Regulamin:

MWG "Babia Hora" - regulamin na 2023 rok

Gołębnik mieści się na Słowacji tuż przy granicy z Polską w miejscowości Oravska Polhora. Jego organizatorami są Marian Vorčák i Krzysztof Mrowiec.

Marian Vorčák, 02947 Oravská Polhora 1088, tel.: +421 908 924 881, e-mail: marian.eurookna@gmail.com

numer konta (Euro): ČSOB SK 16 7500 0000 0040 0899 9670 wpłaty w EURO, odbiorca Marian Vorčák, tytuł wpłaty - nazwa drużyny

Krzysztof Mrowiec, 34-340 Jeleśnia, ul. Myśliwska 8, tel.: +48 508 497 346, e-mail: krystynamrowiec1981@interia.pl

numer konta (PLN): Bank PKO BP 15 1020 1390 0000 6702 0607 3011, odbiorca K. Mrowiec, tytuł wpłaty - nazwa drużyny

Opłaty i nagrody

Opłata za gołębia w sezonie 2023 wynosi 500 PLN (115 Euro). Przy zgłaszaniu 5 gołębi jednego gołębia może hodowca dostarczyć dodatkowo, za którego nie ponosi opłaty. Za wszystkie gołębie płaci wtedy 2200 PLN (500 Euro). Pełna obsada gołębnika wynosi 600 sztuk. Połowa kwoty z zebranych gołębi jest przeznaczona na nagrody. Po dokonaniu zgłoszenia należy wnieść opłatę w wysokośći 100 PLN od zgłaszanego gołębia. Pozostałą kwotę należy uiścić do momentu wysłania gołębi. W przypadku rezygnacji w lotach na wspólnym gołębniku wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność organizatora. Wplat można dokonywać na podane powyżej konta w PLN i Euro. W tytule przelewu proszę podać nazwę drużyny. Wpłat można dokonywać także gotówką u organizatora.

Organizator planuje zorganizowanie 4 lotów konkursowych i lotu finałowego. Loty będą odbywać się na dystansie od 110 do 520 km. Przy pełnej obsadzie gołębnika (600 sztuk) przewiduje się następujące nagrody:

Lot finałowy - Cheb - 520 km:

1 - miejsce - 25000 PLN

2 - miejsce - 20000 PLN

3 - miejsce - 15000 PLN

4 - miejsce - 10000 PLN

5 - miejsce - 5000 PLN

6 - miejsce - 4000 PLN

7 - miejsce - 3000 PLN

8 - miejsce - 2500 PLN

9 - miejsce - 2000 PLN

10 - miejsce - 1500 PLN

11 - 20 - miejsce - 700 PLN

21 - 30 - miejsce - 600 PLN

31 - 50 - miejsce - 500 PLN

Lot konkursowy nr 1 - Ilava - 110 km:

1 - miejsce - 800 PLN

2 - miejsce - 700 PLN

3 - miejsce - 600 PLN

Lot konkursowy nr 2 - Nove Mesto nad Váhom - 150 km:

1 - miejsce - 1000 PLN

2 - miejsce - 800 PLN

3 - miejsce - 600 PLN

Lot konkursowy nr 3 - Bratislava - 230 km:

1 - miejsce - 1200 PLN

2 - miejsce - 1000 PLN

3 - miejsce - 800 PLN

4 - miejsce - 700 PLN

5 - miejsce - 600 PLN

Lot konkursowy nr 4 - Jindrichov Hradec - 330 km:

1 - miejsce - 1400 PLN

2 - miejsce - 1200 PLN

3 - miejsce - 1000 PLN

4 - miejsce - 800 PLN

5 - miejsce - 600 PLN

Na podstawie wyników lotów konkursowych i lotu finałowego będzie stworzona klasyfikacja "AS gołąb". Aby gołąb zdobył nagrodę w klasyfikacji "As gołąb" musi powrócić z lotu finałowego. Klasyfikacja "As gołąb" jest wyliczana jako suma prędkości jakie gołąb uzyskał na poszczególnych lotach konkursowych.

Nagrody w klasyfikacji "As gołąb" będą wynosić odpowiednio:

1 - miejsce - 6000 PLN

2 - miejsce - 5000 PLN

3 - miejsce - 4000 PLN

4 - miejsce - 2500 PLN

5 - miejsce - 2000 PLN

6 - miejsce - 1700 PLN

7 - miejsce - 1500 PLN

8 - miejsce - 1000 PLN

9 - miejsce - 800 PLN

10 - miejsce - 700 PLN

11 - 20 - miejsce - 500 PLN

W przypadku gdyby z lotu finałowego nie powróciła wymagana ilość gołębi przewidzaina edla nich nagrody przechodzą na pulę nagród w kolejnym sezonie.

Mistrzostwo Drużynowe Typowane Open

Chcemy wsprowadzić całkiem nową, otwartą dla wszystkich, formułę mistrzostwa drużynowego. Polegać ona będzie na wytypowaniu pięciu dowolnych gołębi, które będą brały udział w lotach konkursowych. Będą to gołębie, którym uda się zaliczyć treningi a ich lista zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej. To spośród nich będzie można wybrać 5 gołębi, które będą dla tego, który je wytypował zdobywać nagrody. O szczegółach tej rywalizacji, wysokości opłat i nagród w tej kategorii poinformujemy w późniejszym terminie.

Przyjmowanie gołębi

Gołębie przyjmowane będą w terminie od 20 marca do 31 maja. Gołębie muszą być szczepione na paramyxowirozę na 7 - 10 dni przed wysyłką. Dostarczone gołębie zostaną zaszczepione przez organizatora drugi raz w zależności od ich kondycji zdrowotnej. Dostarczony gołąb powinien mieć 35 - 45 dni tak aby samodzielnie pobierał pokarm. Do gołębi powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy. Wzór formularza jest umieszczony na stronie internetowej gdzie można go pobrać. Formularz zgłoszeniowy może być także wysłany do uczestnika listownie. Do wysyłanych gołębi powinny być dołączone karty właśności wraz z rodowodami. Jeśli gołębie nie posiadają wypisanych rodowdów należy dołączyć do nich wzór szablonu zamieszczony na stronie internetowej, do którego należy dopiąć karty własności i w odpowiednie miejsca wpisać numery rodowe rodziców, odpowiednio ojca i matki. Pełny rodowód i inną dokumentację gołębia można dosłać w terminie późniejszym. Gołębie, które nie będą posiadały kart własności i rodowodów nie będą brały udziału w lotach i przechodzą na własność organizatora bez zwracania wpłaconych za nie pieniędzy.

Sprzedaż gołębi

Gołębie, które wrócą z lotu finałowego zostaną sprzedane na aukcjach w serwisie www.gieldagolebi.pl. Aukcje pojedynczych gołębi rozpoczynać się będą od kwoty 200 PLN. Po zakończeniu aukcji osobie zgłaszającej gołębia zostanie wypłacona kwota 50% od ceny za jaką gołąb został sprzedany pomniejszonej o prowizję serwisu aukcyjnego.

Organizacja lotów

Gołębie będą przewożone transportem własnym. Koszowanie będzie odbywać się komisyjnie w dniu poprzedzającym lot. Komisja będzie 2 - 3 osobowa. Koszowanie jak również wyniki lotów będą dostępne na stronie internetowej. Wyniki do klasyfikacji "As gołąb" będą liczone jako suma prędkości, którą gołąb uzyskał z danego lotu do godziny 21:00. Po tej godzinie gołąb będzie dalej rejestrowany przez system z tym, że jego prędkość nie będzie liczona. W przypadku awarii środków transportu, systemu, itp. wszelkie decyzje z tym związane będą publikowane na stronie internetowej. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany długości oraz terminów lotów w zależnośći od warunków pogodowych (wiatr, opady, wysokie temperatury, itp.), stanu zdrowia gołębi, itp. Jedynym kryterium przy zmianie planu lotów jest zapewnienie gołębiom jak najlepszych warunków do odbycia lotu.  

Sprawy sporne

Wszelkie sprawy sporne będziemy starali się załatwiać polubowanie.

Organizatorzy:

Marian Vorčák, 02947 Oravská Polhora 1088, tel.: +421 908 924 881
e-mail: marian.eurookna@gmail.com

Krzysztof Mrowiec, 34-340 Jeleśnia, ul. Myśliwska 8, tel.: +48 508 497 346
e-mail: krystynamrowiec1981@interia.pl