Regulamin:

MWG "Babia Hora" - regulamin na 2024 rok

(Międzynarodowa liga mistrzów gołębi pocztowych)

Gołębnik mieści się na Słowacji tuż przy granicy z Polską w miejscowości Oravska Polhora. Jego organizatorem jest Krzysztof Mrowiec a Vorčák Marián.

Marian Vorčák, 02947 Oravská Polhora 1088, tel.: +421 908 924 881, e-mail: marian.eurookna@gmail.com

Krzysztof Mrowiec, 34-340 Jeleśnia, ul. Myśliwska 8, tel.: +48 508 497 346, e-mail: krystynamrowiec1981@interia.pl

numer konta (PLN): Bank PKO BP 15 1020 1390 0000 6702 0607 3011, odbiorca K. Mrowiec, tytuł wpłaty - nazwa drużyny

Opłaty i nagrody

Opłata za gołębia w sezonie 2024 wynosi 360 PLN (80 Euro). Przy zgłaszaniu ponad 5 gołębi opłata za gołębia wynosi 320 PLN (70€). Pełna obsada gołębnika wynosi 1000 sztuk.Organizator planuje 5-10 lotów treningowych i 4 konkursowe+finał. Loty te będą się odbywać z terenów Polski. Po dokonaniu zgłoszenia należy wnieść opłatę w wysokośći 100 PLN od zgłaszanego gołębia. Pozostałą kwotę należy uiścić do momentu wysłania gołębi. Przy niepełnej obsadzie gołębnika nagrody będę obniżone procentowo. W przypadku rezygnacji w lotach na wspólnym gołębniku wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność organizatora. Wpłat można dokonywać na podane powyżej konta w PLN i Euro. W tytule przelewu proszę podać nazwę drużyny. Wpłat można dokonywać także gotówką u organizatora.

Organizator planuje zorganizowanie 4 lotów konkursowych i lotu finałowego. Loty będą odbywać się na dystansie od 110 do 430 km. Przy pełnej obsadzie gołębnika (1000 sztuk) przewiduje się następujące nagrody:

Lot finałowy -  420 km:

1 - miejsce - 27000 PLN (6000€)

2 - miejsce - 18000 PLN (4000€)

3 - miejsce - 9000 PLN (2000€)

4 - miejsce - 4500 PLN (1000€)

5 - miejsce - 3150 PLN (700€)

6 - miejsce - 2250 PLN (500€)

7 - miejsce - 1800 PLN (400€)

8 - miejsce - 1350 PLN (300€)

9 - miejsce - 1125 PLN (250€)

10 - miejsce - 900 PLN (200€)

11 - 20 - miejsce - 675 PLN (150€)

21 - 30 - miejsce - 450 PLN (100€)

31 - 40 - miejsce - 315 PLN (70€)

41 - 50 - miejsce - 225 PLN (50€)

Lot konkursowy nr 1 - 160 km:

1 - miejsce - 1350 PLN (300€)

2 - miejsce - 675 PLN (150€)

3 - miejsce - 450 PLN (100€)

Lot konkursowy nr 210 km:

1 - miejsce - 1350 PLN (300€)

2 - miejsce - 675 PLN (150€)

3 - miejsce - 450 PLN (100€)

Lot konkursowy nr 3 - 240 km:

1 - miejsce - 1350 PLN (300€)

2 - miejsce - 675 PLN (150€)

3 - miejsce - 450 PLN (100€)

Lot konkursowy nr 4 - 300 km:

1 - miejsce - 1350 PLN (300€)

2 - miejsce - 675 PLN (150€)

3 - miejsce - 450 PLN (100€)

Na podstawie wyników lotów konkursowych i lotu finałowego będzie stworzona klasyfikacja "AS gołąb". Aby gołąb zdobył nagrodę w klasyfikacji "As gołąb" musi powrócić z lotu finałowego. Klasyfikacja "As gołąb" jest wyliczana jako suma prędkości jakie gołąb uzyskał na poszczególnych lotach konkursowych.

Nagrody w klasyfikacji "As gołąb" będą wynosić odpowiednio:

1 - miejsce - 4500 PLN (1000€)

2 - miejsce - 3150 PLN (700€)

3 - miejsce - 2250 PLN (500€)

4 - miejsce - 1350 PLN (300€)

5 - miejsce - 900 PLN (200€)

6 - miejsce - 450 PLN (100€)

7 - miejsce - 450 PLN (100€)

8 - miejsce - 450 PLN (100€)

9 - miejsce - 450 PLN (100€)

10 - miejsce - 450 PLN(100€)

W przypadku gdyby z lotu finałowego nie powróciła wymagana ilość gołębi przewidzaina dla nich nagrody przechodzą na pulę nagród w kolejnym sezonie. Extra final sa poletí s klubom Maratončik(600km)

Przyjmowanie gołębi

Gołębie przyjmowane będą w terminie od 20 marca do 31 maja. Gołębie muszą być szczepione na paramyxowirozę na 7 - 10 dni przed wysyłką. Dostarczone gołębie zostaną zaszczepione przez organizatora drugi raz w zależności od ich kondycji zdrowotnej. Dostarczony gołąb powinien mieć 35 - 45 dni tak aby samodzielnie pobierał pokarm. Do gołębi powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy. Wzór formularza jest umieszczony na stronie internetowej gdzie można go pobrać. Formularz zgłoszeniowy może być także wysłany do uczestnika listownie. Do wysyłanych gołębi powinny być dołączone karty właśności wraz z rodowodami. Jeśli gołębie nie posiadają wypisanych rodowdów należy dołączyć do nich wzór szablonu zamieszczony na stronie internetowej, do którego należy dopiąć karty własności i w odpowiednie miejsca wpisać numery rodowe rodziców, odpowiednio ojca i matki. Pełny rodowód i inną dokumentację gołębia można dosłać w terminie późniejszym. Gołębie, które nie będą posiadały kart własności i rodowodów nie będą brały udziału w lotach i przechodzą na własność organizatora bez zwracania wpłaconych za nie pieniędzy.

Sprzedaż gołębi

Gołębie, które wrócą z lotu finałowego zostaną sprzedane na aukcjach w serwisie www.gieldagolebi.pl. Aukcje pojedynczych gołębi rozpoczynać się będą od kwoty 200 PLN. Po zakończeniu aukcji, osobie zgłaszającej gołębia zostanie wypłacona kwota 50% od ceny za jaką gołąb został sprzedany pomniejszonej o prowizję serwisu aukcyjnego.

Organizacja lotów

Gołębie będą przewożone transportem własnym. Koszowanie będzie odbywać się komisyjnie w dniu poprzedzającym lot. Komisja będzie 2 - 3 osobowa. Koszowanie jak również wyniki lotów będą dostępne na stronie internetowej www.babiahora.eu. Wyniki do klasyfikacji "As gołąb" będą liczone jako suma prędkości, którą gołąb uzyskał z danego lotu do godziny 21:00. Po tej godzinie gołąb będzie dalej rejestrowany przez system z tym, że jego prędkość nie będzie liczona. W przypadku awarii środków transportu, systemu, itp. wszelkie decyzje z tym związane będą publikowane na stronie internetowej. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany długości oraz terminów lotów w zależnośći od warunków pogodowych (wiatr, opady, wysokie temperatury, itp.) oraz stanu zdrowia gołębi, itp. Jedynym kryterium przy zmianie planu lotów jest zapewnienie gołębiom jak najlepszych warunków do odbycia lotu.  

Sprawy sporne

Wszelkie sprawy sporne będziemy starali się załatwiać polubowanie.

Organizator:

Marian Vorčák, 02947 Oravská Polhora 1088, tel.: +421 908 924 881
e-mail: marian.eurookna@gmail.com

Koordynator w Polsce:

Krzysztof Mrowiec, 34-340 Jeleśnia, ul. Myśliwska 8, tel.: +48 508 497 346

e-mail: krystynamrowiec1981@interia.pl